Spread the love

De hoogste tijd voor een nieuwe videoserie op Indigo Revolution TV!

Multidimensionale Waarheid deel 1 gaat over de meest essentieele vraag van ons leven, namelijk ‘Wie zijn wij, en waar komen wij vandaan?’

 

DOWNLOAD ALS MP3 (alleen audio)

Download video (als streamen problemen geeft)