The Great Rectification The Great Rectification

The Great Rectification: How to sell a Pandemic

Spread the love

Marc van Ranst en Ab Osterhaus op hun “best”. Lessen van de Mexicaanse griep. Over angst zaaien voor zelfverrijking. Ten koste van de goedgelovige ingeslapen burger. De kunst van massa-hypnose en manipulatie. Het door de mainstream media verzwegen vaccinleed, maatschappelijke druk en tweedeling. Het scherpe oog dat George Carlin jaren geleden al had en de leugens over de testfase. Hoe is het mogelijk dat mensen nog de oplossingen verlangen van de probleemveroorzakers?

thegreatrectification@tutanota com

Leave a Reply