Spread the love

Over oprekkende grenzen en de autoriteit buiten jezelf plaatsen. Over kinderen. De meest kwetsbaren. Over het nemen van verantwoordelijkheid en zelfstandig denken.

thegreatrectification@tutanota com